Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

2 % z dane

2 % z daní za rok 2019 na podporu činnosti SKOHMaZ

Aj v tomto roku majú možnosť členovia a sympatizanti SKOHMaZ poukázať 2 % z daní za rok 2019.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % z dane za rok 2019:
Obchodné meno (Názov): Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42264731
Sídlo: Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Postup pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie

  1. Vypočítaje 2% z Vašej zaplatenej dane
  2. Do daňového priznania pre fyzické osoby vpíšte údaje prijímateľa 2% Vašej zaplatenej dane: Obchodné meno (Názov): Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov, Právna forma: Občianske združenie, IČO/SID: 42264731, Sídlo: Lazaretská 13, 811 08 Bratislava
  3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 31. 03. 2020 (ak nemáte odložený termín na podanie daňového priznania). 
  4. Zaplaťte vyčíslenú daň v daňovom priznaní do 31. 03. 2020

Postup pre zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov

  1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane
  3. Z Potvrdenia o zaplatení dane viete zistiť dátum zaplatenia dane, vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane
  4. Vypíšte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, Rok: 2019 Údaje prijímateľa: Obchodné meno (Názov): Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov Právna forma: Občianske združenie IČO/SID: 42264731 Sídlo: Lazaretská 13, 811 08 Bratislava.
  5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.rozhodni.sk