Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Pripomienky k predbežnej informácii k návrhu zákona o znalcoch

Dňa 1.2.2017 zverejnilo MS SR predbežnú informáciu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Medzirezortné pripomienkové konanie predbežnej informácie trvalo od 1.2.2017 do 14.2.2017.

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov v stanovenej lehote podala k predbežnej informácii pripomienky, ktorých znenie nájdete nižšie:

Pripomienky k predbežnej informácii k návrhu zákona o znalcoch