Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Zápisné a členský príspevok na rok 2017

Fyzické osoby
Zápisné 17,68 Eur
Členský príspevok* 58,93 Eur
Právnické osoby
Zápisné 53,04 Eur
Členský príspevok* 176,80 Eur

*členský príspevok je za celý rok 2017. V prípade, že členstvo vznikne v priebehu roka, člen platí len alikvotnú časť členského príspevku.

Podrobnosti o splatnosti poplatkov a o spôsobe výpočtu ich výšky nájdete v časti Členstvo/Členské poplatky.