Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Zápisné a členský príspevok na rok 2018

Fyzické osoby
Zápisné 18,41 Eur
Členský príspevok* 61,37 Eur
Právnické osoby
Zápisné 55,23 Eur
Členský príspevok* 184,10 Eur

*členský príspevok je za celý rok 2018. V prípade, že členstvo vznikne v priebehu roka, člen platí len alikvotnú časť členského príspevku.

Podrobnosti o splatnosti poplatkov a o spôsobe výpočtu ich výšky nájdete v časti Členstvo/Členské poplatky.