Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Zápisné a členský príspevok na rok 2020

Fyzické osoby
Zápisné 21,24 Eur
Členský príspevok* 70,80 Eur
Právnické osoby
Zápisné 63,72 Eur
Členský príspevok* 212,40 Eur

*členský príspevok je za celý rok 2020. V prípade, že členstvo vznikne v priebehu roka, člen platí len alikvotnú časť členského príspevku.

Podrobnosti o splatnosti poplatkov a o spôsobe výpočtu ich výšky nájdete v časti Členstvo/Členské poplatky.