Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Stavebníctvo 2019

Špecifiká ohodnocovania a posudzovania hnuteľného a nehnuteľného majetku 2019

V roku 2019 je konzultačno – vzdelávací program vysielaný aj online prostredníctvom internetu. Online vysielanie je realizované cez aplikáciu YouTube (https://www.youtube.com) v termíne konania vzdelávania od 16,00 hod.

Vysielanie prebieha cez uzatvorenú skupinu a je prístupné len prihláseným záujemcom.S ohľadom na okrajové podmienky YouTube je potrebné, aby záujemca o prístup k tomuto live vysielaniu bol registrovaný / mal prístup do služieb GMAIL t. j. musí mať vytvorenú emailovú adresu ****@gmail.com a zároveň musí byť s týmto kontom prihlásený do YouTube.

Pred začatím online vysielania je každému prihlásenému účastníkovi zaslaný jedinečný link, na ktorom môže sledovať vzdelávací program (po príhlasení podľa predchádzajúcej vety).

Ďalšie informácie nájdete v prihláške. - Prihláška 2019

Program vzdelávania 2019

Ukážka online vzdelávania: