Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Ján Čierny

Kontaktné informácie

Ján
Čierny
37 00 00 Stavebníctvo
37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
...
+421908965409
A. Hlinku 16, Zvolen
Zvolen
96001
SR
0134