Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Miroslava Brogyányiová

Kontaktné informácie

Miroslava
Brogyányiová
37 00 00 Stavebníctvo
37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
...
+421905225844
Karlova ves 5930
Bratislava
84105
SR
0182