Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Ľubica Brezinová

Kontaktné informácie

Ľubica
Brezinová
37 00 00 Stavebníctvo
37 05 00 Líniové vedenia a rozvody, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
...
+421905012744
Jankolova 4
Bratislava
851 04
SR
0213