Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Juraj Cesnek

Kontaktné informácie

Juraj
Cesnek
37 00 00 Stavebníctvo
37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
...
+421940719792
M. A. Bazovského 1189/4
Teplička nad Váhom
013 01
SR
0229