Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Paulína Boháčová

Kontaktné informácie

Paulína
Boháčová
37 00 00 Stavebníctvo
37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
...
+421902342359
Páričkova 13
Bratislava
821 08
SR
0235