Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Vladimír Babiš

Kontaktné informácie

Vladimír
Babiš
37 00 00 Stavebníctvo
37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
...
+421905848902
Pestovateľská 18
Banská Bystrica
97409
SR
0086