Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Eleonóra Balogová

Kontaktné informácie

Eleonóra
Balogová
37 00 00 Stavebníctvo
37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
...
+421903572717
F. Kapisztóryho 6
Nové Zámky
94058
SR
0064