Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Daniel Bartkovič

Kontaktné informácie

Daniel
Bartkovič
37 00 00 Stavebníctvo
37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
...
+421908932037
V.P.Tótha 17
Zvolen
96001
SR
0028