Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Štefan Bielik

Kontaktné informácie

Štefan
Bielik
37 00 00 Stavebníctvo
37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
...
+421903228984
Švabinského 20
Bratislava
85101
SR
0107