Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Marta Chrenková

Kontaktné informácie

Marta
Chrenková
37 00 00 Stavebníctvo
37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
...
+421903555578
Ľ. Podjavorinskej 33
Trnava
91701
SR
0143