Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Pavol Chodúr

Kontaktné informácie

Pavol
Chodúr
37 00 00 Stavebníctvo
37 06 00 Stavebná fyzika, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
...
+421908669609
arm.gen. L. Svobodu 18
Lučenec
98401
SR
0170