Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Peter Adamovský

Kontaktné informácie

Peter
Adamovský
37 00 00 Stavebníctvo
37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
...
www.adamovskyp.sk
+421903459594
Begóniová 20
Bratislava
82107
SR
0040