Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Zoznam členov SKOHMaZ
SKOHMaZ má 215 registrovaných užívateľov
Kritéria vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania

Fotografia Meno Priezvisko Ostatné
Peter Kujan
+421905206279
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Mária Kulcsárová
+421903202514; +421908129997
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ondrej Kvetko
+421902970300
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Milan Ľahký
+421904614055
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 07 00 Statika stavieb, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ivan Lakomý
+421903642174
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miriam Ledererová
+421903300698
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ján Lendácky
+421903248507
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 03 00 Vodohospodárske stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jarmila Lešová
+421903788096
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miroslav Lissý
903661506
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Ján Londák
+421903325795
Email: ...
Odbor: 09 00 00 Ekonómia a manažment
Odvetvie: 09 03 00 Kontroling
Lucia Magulová
+421908764595
Email: ...
Ladislav Majthényi
+421905475837
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Juraj Marczy
+421903218969
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Gabriela Masaryková
+421 905 344600
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Marcel Mastiliak
+421910914043
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ľubomír Matúška
+421905362953
Email: ...
Odbor: 04 00 00 Doprava letecká
Odvetvie: 04 01 01 Technický stav a odhad hodnoty motorových lietadiel, 04 02 02 Technický stav a odhad hodnoty bezmotorových lietadiel, 04 03 00 Technický stav pozemného navádzacieho zariadenia, 04 04 03 Nehody v leteckejdoprave
Oto Mihalčo
+421907425419
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Alena Mikócziová
+421911937675
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miroslava Milošovičová
+421907801896
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Pavol Minárik
+421910 651 336
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností