Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Zoznam členov SKOHMaZ
SKOHMaZ má 215 registrovaných užívateľov
Kritéria vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania

Fotografia Meno Priezvisko Ostatné
Ladislav Csank
+421905658228
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Stanislav Čurilla
+421905252035; +421903600670
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Kamil Čverha
+421944144249
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Norbert Czikhardt
+421907522619
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Michaela Dírerová
+421903576331
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jarmila Dobaiešová
+421905188605
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Ján Dobeš
+421905667590
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jozef Dovičovič
+421905773000
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miroslav Dubec
+421904613016
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 06 00 Stavebná fyzika, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miroslav Dubec
+421948003831
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 06 00 Stavebná fyzika, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Marek Ďubek
+421910907409
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Štefan Dubeň
+421907230289
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Renata Ďuriačová
+421903917164
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jozef Ďuriš
+421903351672
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miroslav Dutko
+421905465770
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Róbert Dvorský
+421907473910
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Helena Ellingerová
+421904308099
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Miloš Encinger
+421905500463; +421264775233
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Pavel Encinger
+421905429299
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Zuzana Encingerová
+421905965145
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností