Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Zoznam členov SKOHMaZ
SKOHMaZ má 223 registrovaných užívateľov
Kritéria vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania

Fotografia Meno Priezvisko Ostatné
Monika Tóthová
+421905291066
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ľuboš Tuchyňa
+421907888340
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Eva Tuchyňová
+421907223222
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Štefan Uhlár
+421944204089
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby
Katarína Uhlárová
+421905254405
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Vladimír Uhrín
+421905659164
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Anna Václavíková
+421905343722
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Milan Valko
+421905442688
Email: ...
Katarína Valová
+421903842494
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ladislav Vaško
+421908772319
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miroslav Vaško
+421905901846; +421566725869
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miroslav Velko
+421911401487
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Vladimír Vereš
+421907337745
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Dagmar Veszprémiová
+421907225774
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Dušan Viktorín
+421905922522
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Oľga Višniarová
+421903424878
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Katarína Vrablecová
+421903755985
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Eva Zákopčanová
+421902260790; +421902955921
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Veronika Záňová
+421907798063
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Ivana Zemková
+421908197904
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností