Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Zoznam členov SKOHMaZ
SKOHMaZ má 238 registrovaných užívateľov
Kritéria vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania

Fotografia Meno Priezvisko Ostatné
Miroslav Dutko
+421905465770
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Róbert Dvorský
+421907473910
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Helena Ellingerová
+421904308099
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Miloš Encinger
+421905500463; +421264775233
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Pavel Encinger
+421905429299
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Zuzana Encingerová
+421905965145
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Iveta Engelmanová
+421902492382
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jozef Faith
+421918999455
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Radoslav Feďo
+421905255633
Email: ...
Odbor: 01 00 00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 10 00 00 Elektrotechnika
Odvetvie: 01 03 00 Elektrotechnika, 10 04 00 Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér), 10 09 00 Počítačové programy (softvér), 10 10 00 Bezpečnosť a ochrana informačných systémov
Karol Follrich
+421903708704; 02/45924653
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Michal Frimmer
+421904876619
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Anton Fuzák
+421918733547
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Marcel Gálik
-421905497978
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 06 00 Stavebná fyzika, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Pavol Ganzarčík
+421905602852
Email: ...
Odbor: 29 00 00 Poľnohospodárstvo
Odvetvie: 29 01 01 Odhad hodnoty poľnohospodárskejpôdy, 29 02 02 Rastlinná produkcia (všeobecná ajšpeciálna), 29 03 03 Živočíšna produkcia (všeobecná ajšpeciálna)
Mária Gašpieriková
+421907247987
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jaroslava Gažová
+421915606703
Email: ...
Odbor: 25 00 00 Ochrana životného prostredia
Odvetvie: 25 03 00 Priemyselný a komunálny odpad, 25 05 01 Odhad škôd v životnom prostredí
Róbert Gergič
+421905618211
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jozef Gerhardt
+421905457847
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Michal Gladiš
+421948034539
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Juraj Grič
+421903455794
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností