Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Zoznam členov SKOHMaZ
SKOHMaZ má 215 registrovaných užívateľov
Kritéria vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania

Fotografia Meno Priezvisko Ostatné
Iveta Engelmanová
+421902492382
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jozef Faith
+421918999455
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Radoslav Feďo
+421905255633
Email: ...
Odbor: 01 00 00 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 10 00 00 Elektrotechnika
Odvetvie: 01 03 00 Elektrotechnika, 10 04 00 Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér), 10 09 00 Počítačové programy (softvér), 10 10 00 Bezpečnosť a ochrana informačných systémov
Karol Follrich
+421903708704; 02/45924653
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Michal Frimmer
+421904876619
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Anton Fuzák
+421918733547
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Marcel Gálik
-421905497978
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 06 00 Stavebná fyzika, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Pavol Ganzarčík
+421905602852
Email: ...
Odbor: 29 00 00 Poľnohospodárstvo
Odvetvie: 29 01 01 Odhad hodnoty poľnohospodárskejpôdy, 29 02 02 Rastlinná produkcia (všeobecná ajšpeciálna), 29 03 03 Živočíšna produkcia (všeobecná ajšpeciálna)
Mária Gašpieriková
+421907247987
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jaroslava Gažová
+421915606703
Email: ...
Odbor: 25 00 00 Ochrana životného prostredia
Odvetvie: 25 03 00 Priemyselný a komunálny odpad, 25 05 01 Odhad škôd v životnom prostredí
Róbert Gergič
+421905618211
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jozef Gerhardt
+421905457847
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Michal Gladiš
+421948034539
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Juraj Grič
+421903455794
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Beata Hajdu
+421903972518
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Mária Hanesová
+421903531860
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miroslav Hanínec
+421944230403
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Richard Hauskrecht
+421944311738
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Viera Herdová
+421907791403
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
František Hežel
+421905525989
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností