Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Zoznam členov SKOHMaZ
SKOHMaZ má 248 registrovaných užívateľov
Kritéria vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania

Fotografia Meno Priezvisko Ostatné
Miloslav Ilavský
+421905618584
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 07 00 Statika stavieb, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 13 00 Poruchy stavieb
Michal Ižák
+421905561227
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miriam Janáčiová
+421905987260
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Dagmar Jančovičová
+421905868663
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Zlatica Janečková
+421904802912
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Veronika Janegová
+421907289194
Email: ...
Oldřich Jarabica
+421903719022
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miroslav Javor
+421904513316
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Rastislav Jurina
+421903725885
Email: ...
Odbor: 03 00 00 Doprava cestná
Odvetvie: 03 01 00 Technický stav cestných vozidiel, 03 03 01 Nehody v cestnejdoprave, 03 04 02 Odhad hodnoty cestných vozidiel
Miroslava Juritková
+421903190249
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Marián Kačur
+421905148401
Email: ...
Stanislav Kalafut
+421917190182
Email: ...
Odbor: 09 00 00 Ekonómia a manažment
Odvetvie: 09 03 00 Kontroling
Peter Kapusta
+421903404301
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Peter Karásek
+421907466354
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ján Karel
+421903101905
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo, 51 00 00 Ekonomika a riadenie podnikov
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jarmila Kaššová
+421917747818
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Irena Kázmer Gaalová
+421905857815
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 12 00 Stavebné konštrukcie
Eva Kiripolszka
+421905747616
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Alexandra Kirthová
+421902720879
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Stanislav Klinčok
+421905479382
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností