Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Zoznam členov SKOHMaZ
SKOHMaZ má 215 registrovaných užívateľov
Kritéria vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania

Fotografia Meno Priezvisko Ostatné
Marián Kačur
+421905148401
Email: ...
Peter Kapusta
+421903404301
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Peter Karásek
+421907466354
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ján Karel
+421903101905
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jarmila Kaššová
+421917747818
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Irena Kázmer Gaalová
+421905857815
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 12 00 Stavebné konštrukcie
Eva Kiripolszka
+421905747616
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Stanislav Klinčok
+421905479382
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jana Kolbaská
+421905352062
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Dušan Kolenkáš
+421905257929
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Tomáš Kolomy
+421907865903
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jozef Korec
+421905616267
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ján Kovalčík
+421908659006
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Erika Kovalovská
+421903037054
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Július Kračún
+421905457907
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Igor Kropáč
+421905332105
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Drahomír Kubányi
+421907142615
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Milan Kubica
+421903705645; +421255568622
Email: ...
Odbor: 09 00 00 Ekonómia a manažment, 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 09 03 00 Kontroling, 09 04 00 Financie, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Vladimír Kubiš
+421905463651
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 08 00 Projektovanie v stavebníctve, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Mária Kubišová
+421908512923
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností