Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Ekonómia 2020

Vážené kolegyne, kolegovia, znalkyne, znalci

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov (SKOHMaZ) a Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (ÚSI ŽU) pripravili vzdelávací program určený pre znalcov a odborníkov z ekonomických odborov pod názvom Špecifiká posudzovania v ekonomických znaleckých odboroch.

Pre rok 2020 je pripravený konzultačno – vzdelávací program, ktorý bude realizovaný v Bratislave a zároveň bude vysielaný aj online prostredníctvom internetu.

Program na stiahnutie pdf: Program Bratislava

Prihláška vo formáte docxPrihláška vzdelávanie-docx

Prihláška vo formáte pdf:  Prihláška vzdelávanie-pdf