Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Stavebníctvo 2020

Vážené kolegyne, kolegovia, znalkyne, znalci

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov (SKOHMaZ) pripravila v rámci programov celoživotného vzdelávania vzdelávací program pre znalcov z odboru Stavebníctvo s dôrazom pre odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností a Pozemné stavby.

Pre rok 2020 je pripravený konzultačno – vzdelávací program, ktorý bude realizovaný v Bratislave a zároveň bude vysielaný aj online prostredníctvom internetu.

Program na stiahnutie pdf: Program Bratislava

Prihláška vo formáte docxPrihláška vzdelávanie-docx

Prihláška vo formáte pdf:  Prihláška vzdelávanie-pdf