Vzdelávanie

Stavebníctvo 2018

Vážené kolegyne, kolegovia, znalkyne, znalci

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov (SKOHMaZ) pripravila v rámci programov celoživotného vzdelávania vzdelávací program pre znalcov z odboru Stavebníctvo s dôrazom pre odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností a Pozemné stavby.

Pre rok 2018 je pripravený konzultačno – vzdelávací program, ktorý bude realizovaný v Bratislave.

Program na stiahnutie pdf: Program Bratislava

Prihláška vo formáte docxPrihláška vzdelávanie-docx

Prihláška vo formáte pdf:  Prihláška vzdelávanie-pdf

 


Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy