Vzdelávanie

Stavebníctvo 2013

Vážené kolegyne, kolegovia, znalkyne, znalci
 

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov (SKOHMaZ) pripravila v rámci programov celoživotného vzdelávania modifikovateľný vzdelávací program pre znalcov z odboru Stavebníctvo s dôrazom pre odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností, resp. Pozemné stavby.
 

Z tohto globálneho komplexného programu je možné modifikáciami „vyskladať“ si ľubovoľný špecializovaný blok prednášok (20 – 40 hodín), pričom SKOHMaZ zabezpečí jeho realizáciu v ľubovoľnom mieste SR.
 

Pre rok 2013 sú pripravené konzultačno – vzdelávacie programy, ktoré budú realizované v Bratislave a Banskej Bystrici. V máji začína konzultačno - vzdelávací program aj v Košiciach. Podmienkou začatia vzdelávacieho programu v Košiciah je aspoň 20 prihlásených účastníkov. Tieto programy sú v rozsahu 20 hodín za rok.
 

V štádiu organizačných príprav sú tiež chystané obdobné vzdelávacie programy v mestách Prešov a Trenčín – o ich prípadnom zahájení budú informácie na webovom sídle SKOHMaZ.
 

Prihláška vo formáte rtf:   Prihláška vzdelávanie-rtf

Prihláška vo formáte pdf:  Prihláška vzdelávanie-pdf

Prihláška vo formáte pdf pre KOŠICEPrihláška vzdelávanie - KOŠICE-pdf


Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy