Vzdelávanie

Stavebníctvo 2014

Vážené kolegyne, kolegovia, znalkyne, znalci

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov (SKOHMaZ) pripravila v rámci programov celoživotného vzdelávania vzdelávací program pre znalcov z odboru Stavebníctvo s dôrazom pre odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností, resp. Pozemné stavby.

Pre rok 2014 sú pripravené konzultačno – vzdelávacie programy, ktoré budú realizované v Bratislave a Banskej Bystrici. (minimálny počet prihlásených účastníkov v jednom meste je 35 osôb). Tieto programy sú v rozsahu 20 hodín za rok.

Program na stiahnutie pdf: Program Bratislava

Prihláška vo formáte rtf Prihláška vzdelávanie-rtf

Prihláška vo formáte pdf:  Prihláška vzdelávanie-pdf


Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy