Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Odborný seminár DIGITAL FORENSICS INFO DAY

12.10.2016 sa v Galante uskutoční odborný seminár DIGITAL FORENSICS INFO DAY, na ktorého organizácii sa podieľa aj Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov.

Seminár je určený predovšetkým znalcom z odvetvia Riadiaca technika, výpočtová technika hardvér. Cieľom je poskytnúť účastníkom seminára odborné informácie z oblasti forenznej analýzy digitálnych dát (Digital Forensic, DF) a to v súlade so súčasným stupňom poznania v danej problematike.

VIAC INFORMÁCIÍ

Vitajte na stránke Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie, ktorého cieľom je presadzovať a brániť spoločné i individuálne záujmy svojich členov.

Členstvo v SKOHMaZ je určené najmä znalcom a odborníkom zaoberajúcim sa odhadom hodnoty majetku.

Legislatívne prostredie, v ktorom naši členovia pôsobia, považujeme za nesmierne dôležité, preto je našim záujmom aj aktívna účasť v procese prípravy právnych prepisov upravujúcich najmä výkon znaleckej činnosti ako aj ďalších predpisov upravujúcich odhad hodnoty majetku.

Jednou z našich priorít je tiež vzdelávanie našich členov, čím chceme prispieť k zvyšovaniu ich kvalifikácie a prehlbovaniu ich vedomostí a znalostí. Vzhľadom na celospoločenský význam znaleckej činnosti veríme, že naše aktivity budú napomáhať zvyšovaniu kvality v tejto oblasti.