Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

2. ročník medzinárodnej odbornej konferencie

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov organizuje 30. mája 2018 v Bratislave 2. ročník medzinárodnej odbornej konferencie - Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí.

Odborná konferencia je platformou pre stretnutie

  • znalcov a odhadcov pôsobiacich v odvetviach súvisiacich s problematikou ohodnocovania majetku;
  • výskumných a pedagogických pracovníkov stredných odborných a vysokých škôl pôsobiacich v odvetviach súvisiacich s problematikou ohodnocovania majetku;
  • výrobcov, dodávateľov a odberateľov pomôcok v problematike ohodnocovania majetku. 

VIAC INFORMÁCIÍ

Vitajte na stránke Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie, ktorého cieľom je presadzovať a brániť spoločné i individuálne záujmy svojich členov.

Členstvo v SKOHMaZ je určené najmä znalcom a odborníkom zaoberajúcim sa odhadom hodnoty majetku.

Legislatívne prostredie, v ktorom naši členovia pôsobia, považujeme za nesmierne dôležité, preto je našim záujmom aj aktívna účasť v procese prípravy právnych prepisov upravujúcich najmä výkon znaleckej činnosti ako aj ďalších predpisov upravujúcich odhad hodnoty majetku.

Jednou z našich priorít je tiež vzdelávanie našich členov, čím chceme prispieť k zvyšovaniu ich kvalifikácie a prehlbovaniu ich vedomostí a znalostí. Vzhľadom na celospoločenský význam znaleckej činnosti veríme, že naše aktivity budú napomáhať zvyšovaniu kvality v tejto oblasti.