Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Špecifiká posudzovania a ohodnocovania hnuteľného a nehnuteľného majetku 2020

V súvislosti s verejnými preventívno-zdravotnými opatreniami týkajúcimi sa "COVID 19" rušíme stretnutie v rámci vzdelávacieho programu Špecifiká posudzovania a ohodnocovania hnuteľného a nehnuteľného majetku 2020, ktoré sa malo konať dňa 2.4.2020.

O náhradnom termíne a ďalšom postupe Vás budeme informovať.

Vitajte na stránke Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie, ktorého cieľom je presadzovať a brániť spoločné i individuálne záujmy svojich členov.

Členstvo v SKOHMaZ je určené najmä znalcom a odborníkom zaoberajúcim sa odhadom hodnoty majetku.

Legislatívne prostredie, v ktorom naši členovia pôsobia, považujeme za nesmierne dôležité, preto je našim záujmom aj aktívna účasť v procese prípravy právnych prepisov upravujúcich najmä výkon znaleckej činnosti ako aj ďalších predpisov upravujúcich odhad hodnoty majetku.

Jednou z našich priorít je tiež vzdelávanie našich členov, čím chceme prispieť k zvyšovaniu ich kvalifikácie a prehlbovaniu ich vedomostí a znalostí. Vzhľadom na celospoločenský význam znaleckej činnosti veríme, že naše aktivity budú napomáhať zvyšovaniu kvality v tejto oblasti.