Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

15. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA "STAVEBNÍCTVO A NEHNUTEĽNOSTI: EXPERTÍZA A OCEŇOVANIE"

30. novembra - 1. decembra 2017 sa v Prahe uskutoční 15. МЕDZINÁRODNÁ KONFERENCIA "STAVEBNÍCTVO A NEHNUTEĽNOSTI: EXPERTÍZA A OCEŇOVANIE" a МЕDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM "Softvérové riešenia pre stavebných expertov".

Jedným z organizátorov tohto podujatia je aj Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov.

VIAC INFORMÁCIÍ

Vitajte na stránke Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie, ktorého cieľom je presadzovať a brániť spoločné i individuálne záujmy svojich členov.

Členstvo v SKOHMaZ je určené najmä znalcom a odborníkom zaoberajúcim sa odhadom hodnoty majetku.

Legislatívne prostredie, v ktorom naši členovia pôsobia, považujeme za nesmierne dôležité, preto je našim záujmom aj aktívna účasť v procese prípravy právnych prepisov upravujúcich najmä výkon znaleckej činnosti ako aj ďalších predpisov upravujúcich odhad hodnoty majetku.

Jednou z našich priorít je tiež vzdelávanie našich členov, čím chceme prispieť k zvyšovaniu ich kvalifikácie a prehlbovaniu ich vedomostí a znalostí. Vzhľadom na celospoločenský význam znaleckej činnosti veríme, že naše aktivity budú napomáhať zvyšovaniu kvality v tejto oblasti.