Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

2 % z daní za rok 2019 na podporu činnosti SKOHMaZ

Aj v tomto roku majú možnosť členovia a sympatizanti SKOHMaZ poukázať 2 % z daní za rok 2019.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % z dane za rok 2019:
Obchodné meno (Názov): Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 42264731
Sídlo: Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Postup na poukázanie 2 % z dane

Vitajte na stránke Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie, ktorého cieľom je presadzovať a brániť spoločné i individuálne záujmy svojich členov.

Členstvo v SKOHMaZ je určené najmä znalcom a odborníkom zaoberajúcim sa odhadom hodnoty majetku.

Legislatívne prostredie, v ktorom naši členovia pôsobia, považujeme za nesmierne dôležité, preto je našim záujmom aj aktívna účasť v procese prípravy právnych prepisov upravujúcich najmä výkon znaleckej činnosti ako aj ďalších predpisov upravujúcich odhad hodnoty majetku.

Jednou z našich priorít je tiež vzdelávanie našich členov, čím chceme prispieť k zvyšovaniu ich kvalifikácie a prehlbovaniu ich vedomostí a znalostí. Vzhľadom na celospoločenský význam znaleckej činnosti veríme, že naše aktivity budú napomáhať zvyšovaniu kvality v tejto oblasti.