Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Prihláška - Fyzické osoby

O prijatí za člena rozhoduje Prezídiumna základe prihlášky a listín preukazujúcich splnenie požadovaných podmienok. Správne vyplnenie prihlášky je teda základným predpokladom na prijatie za člena.

Pri vypĺňaní prihlášky postupujte podľa pokynov tam uvedených.

Pri podaní prihlášky je potrebné zaplatiť len ZÁPISNÉ. 

Prihlášku pre fyzické osoby si môžete stiahnuť:

 - vo formáte rtf

- vo formáte pdf