Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Prihláška - Právnické osoby

O prijatí za člena rozhoduje Prezídium na základe prihlášky a listín preukazujúcich splnenie požadovaných podmienok. Správne vyplnenie prihlášky je teda základným predpokladom na prijatie za člena.  

Pri vypĺňaní prihlášky postupujte podľa pokynov tam uvedených.

Pri podaní prihlášky je potrebné zaplatiť len ZÁPISNÉ.

Prihlášku pre právnické osoby si môžete stiahnuť:

 - vo formáte rtf

 - vo formáte pdf