Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Prezídium

Prezídium je výkonným orgánom Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov - SKOHMaZ. Rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú stanovami alebo iným vnútorným predpisom zverené inému orgánu SKOHMaZ. Prezídium riadi činnosť SKOHMaZ medzi Konferenciami členov s výnimkou vecí, o ktorých si vyhradila rozhodovanie Konferencia členov. Prezídium má päť členov, ktorých volí Konferencia členov na trojročné funkčné obdobie.

Slovenskú Komoru Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov navonok zastupuje Prezident, v prípade jeho neprítomnosti Viceprezident. Prezidenta a Viceprezidenta zo svojich členov volí Prezídium.

Súčasné zloženie Prezídia

Prezident

Ing. Miloslav Ilavský, PhD.      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Viceprezident

JUDr. Marián Kačur                Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Členovia Prezídia

Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.

Ing. Ján Karel, PhD., EUR ING 

Ing. Miroslav Štipkala, PhD.