Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Lucia Brinckova

Kontaktné informácie

Lucia
Brinckova
37 00 00 Stavebníctvo
37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
...
+421915677286
Rozvoj 24
Levoča
7204
SR
0088