Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov

KOMUNITA - PODPORA - VZDELÁVANIE
Už 12 rokov si pomáhame.

 Viac ako 10 ročná história

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov vznikla 19. septembra 2012, kedy bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

CieleHistória Stanovy Profesijný kódex  Konferencia členov Prezídium Revízna komisia 

Členstvo

Spoločne vytvárame komoru, ktorá si pomáha a edukuje.

Vzdelávanie

Už od roku 2013 organizujeme vzdelávacie programy pre stavbárov a od roku 2020 aj pre ekonómov

Aktuality - NOVINKY

„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

François de La Rochefoucauld

Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy