Jarmila Kaššová
Jarmila
Kaššová
37 00 00 Stavebníctvo
37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
...
+421917747818
SNP 452/78
Budča
962 33
SR
0208
Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy