Róbert Bučka
Róbert
Bučka
37 00 00 Stavebníctvo
37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
...
+421904663519
Pečeňady 205
Pečeňady
922 07
SR
0294
Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy