Rastislav Jurina
Rastislav
Jurina
03 00 00 Cestná doprava
03 01 00 Technický stav cestných vozidiel, 03 03 01 Nehody v cestnej doprave, 03 04 02 Odhad hodnoty cestných vozidiel
...
+421903725885
Hummelova 14
Bratislava
81103
SK
0009
Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy