Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Zoznam členov SKOHMaZ
SKOHMaZ má 248 registrovaných užívateľov
Kritéria vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania

Fotografia Meno Priezvisko Ostatné
Michal Gladiš
+421948034539
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Juraj Grič
+421903455794
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Beata Hajdu
+421903972518
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Mária Hanesová
+421903531860
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miroslav Hanínec
+421944230403
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miroslava Helegda
+421905581978
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Viera Herdová
+421907791403
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Vladimír Heriban
+421904296109
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
František Hežel
+421905525989
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Gertrúda Hlavičková
+421903206773; +421243191157
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 08 00 Projektovanie v stavebníctve, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Dušan Holík
+421911889883
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Michal Holík
+421903633489
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 02 00 Dopravné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
František Hontvári
+421917549477; +421317018323
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Gerhard Horňák
+421907770526
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ján Hrabinský
+421903655994
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Jozef Hrčka
+421948285868
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Katarína Hricová
+421905246101
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Rudolf Hromádka
+421903650263; +421265411713
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Martin Hromják
+421908998379; +421556446430
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Silvia Ihnátová
+421905980227
Email: ...
Odbor: 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie: 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác