Zoznam členov SKOHMaZ

Webová stránka SKOHMaZ má 231 zaregistrovaných členov

Podmienky vyhľadávania

Fotografia
Meno Priezvisko
Ostatné
Peter Paška
+421911913272
E-mail ...
Webová stránka www.statika-paska.sk
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 07 00 Statika stavieb, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ján Pavlík
+421903792299
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 07 00 Statika stavieb, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Dušan Petrík
+421905744683
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 06 00 Stavebná fyzika, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ľubomír Petrík
+421903413309
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 08 00 Projektovanie v stavebníctve, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Marek Petro
+421907949958; +421908823082
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Sylvia Piffková
+421903743047
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Dalimír Pišťanský
+421904246620; +421911201338
E-mail ...
Odbor 04 00 00 Letecká doprava
Odvetvie 04 01 01 Technický stav a odhad hodnoty motorových lietadiel, 04 02 02 Technický stav a odhad hodnoty bezmotorových lietadiel, 04 03 00 Technický stav pozemného navádzacieho zariadenia, 04 04 03 Nehody v leteckej doprave
Magdaléna Podlucká
+421905935480;
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Daniela Poláková
+421905342122
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jozef Polášek
+421905691209
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Dušan Posypanka
+421903612834
E-mail ...
Webová stránka www.cossi.sk
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Dušan Považan
+421907552986
E-mail ...
Odbor 25 00 00 Ochrana životného prostredia, 29 00 00 Poľnohospodárstvo
Odvetvie 25 08 02 Ochrana prírody a krajiny, 29 01 01 Odhad hodnoty poľnohospodárskejpôdy, 29 07 07 Záhradníctvo
Vladislav Pražma
+421903543446
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Katarina Prokopcakova
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Peter Puškár
+421905619447
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Marián Puškáš
+421905751205
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jozef Raček
+421 905151614
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Peter Rafaj
+421905459542
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Vladimír Rýs
+421905360345
E-mail ...
Webová stránka www.znalecstavebnictvo.sk
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 07 00 Statika stavieb, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Eduard Sahánek
+421903421413
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy