Zoznam členov SKOHMaZ

Webová stránka SKOHMaZ má 246 zaregistrovaných členov

Podmienky vyhľadávania

Fotografia
Meno Priezvisko
Ostatné
Ján Lendácky
+421903248507
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 03 00 Vodné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jarmila Lešová
+421903788096
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miroslav Lissý
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Ján Londák
+421903325795
E-mail ...
Webová stránka www.appraisals.sk
Odbor 09 00 00 Ekonómia a manažment
Odvetvie 09 03 00 Kontroling, 09 04 00 Financie
Štefan Mačák
+421907435255; +421918201004
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Lucia Magulová
+421908764595
E-mail ...
Ladislav Majthényi
+421905475837
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ľudmila Maňkošová
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Oľga Marenčíková
+421908988152
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Rastislav Marko
+421903426642
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Michal Markovič
+421911230019
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 02 00 Dopravné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Peter Markovič
+421 918934778
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Gabriela Masaryková
+421 905 344600
E-mail ...
Webová stránka www.znalecky-posudok.sk
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Viera Matoľaková
+421905548960
E-mail ...
Odbor 09 00 00 Ekonómia a manažment
Odvetvie 09 01 00 Účtovníctvo a daňovníctvo, 09 03 00 Kontroling
Pavol Maťufka
+421910809547
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ľubomír Matúška
+421905362953
E-mail ...
Odbor 04 00 00 Letecká doprava
Odvetvie 04 01 01 Technický stav a odhad hodnoty motorových lietadiel, 04 02 02 Technický stav a odhad hodnoty bezmotorových lietadiel, 04 03 00 Technický stav pozemného navádzacieho zariadenia, 04 04 03 Nehody v leteckej doprave
Marcel Michta
+421908317416
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Oto Mihalčo
+421907425419
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ján Miklánek
+421335522521; +421903714276
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Alena Mikócziová
+421911937675
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy