Zoznam členov SKOHMaZ

Webová stránka SKOHMaZ má 246 zaregistrovaných členov

Podmienky vyhľadávania

Fotografia
Meno Priezvisko
Ostatné
Dominik Ilavský
+421905984529
E-mail ...
Webová stránka www.znalecilavsky.sk
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miloslav Ilavský
+421905618584
E-mail ...
Webová stránka www.ilavsky-miloslav.sk/
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 07 00 Statika stavieb, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 13 00 Poruchy stavieb
Lucia Jakabová
+421905960795
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Dagmar Jančovičová
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Zlatica Janečková
+421904802912
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Veronika Janegová
+421907289194
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Juraj Jánoš
+421902155873
E-mail ...
Webová stránka www.jurajjanos.sk
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 08 00 Projektovanie v stavebníctve, 37 13 00 Poruchy stavieb
Oldřich Jarabica
+421903719022
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miroslav Javor
+421904513316
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Marcela Javoreková
+421905961820
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Rastislav Jurina
+421903725885
E-mail ...
Webová stránka www.expertgroup.sk
Odbor 03 00 00 Cestná doprava
Odvetvie 03 01 00 Technický stav cestných vozidiel, 03 03 01 Nehody v cestnej doprave, 03 04 02 Odhad hodnoty cestných vozidiel
Marián Kačur
+421905148401
E-mail ...
Webová stránka www.appraisals.sk
Stanislav Kalafut
+421917190182
E-mail ...
Odbor 09 00 00 Ekonómia a manažment
Odvetvie 09 03 00 Kontroling
Pavol Kaleja
+421907394351
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Peter Kapusta
+421903404301
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Peter Karásek
+421907466354
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jarmila Kaššová
+421917747818
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Tomáš Kinczer
+421903238420
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 03 00 Vodné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Eva Kiripolszka
+421905747616
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Stanislav Klinčok
+421905479382
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy