Zoznam členov SKOHMaZ

Webová stránka SKOHMaZ má 246 zaregistrovaných členov

Podmienky vyhľadávania

Fotografia
Meno Priezvisko
Ostatné
Juraj Grič
+421903455794
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Beata Hajdu
+421903972518
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Ján Hakáč
+421918937722
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 03 00 Vodné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Peter Haminda
+421908714034
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 02 00 Dopravné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Mária Hanesová
+421903531860
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miroslav Hanínec
+421944230403
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Veronika Hanzesová Macková
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Miroslava Helegda
+421905581978
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Viera Herdová
+421907791403
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Vladimír Heriban
+421904296109
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Róbert Hirsch
+421911153210
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Gertrúda Hlavičková
+421903206773; +421356404225
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 08 00 Projektovanie v stavebníctve, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Vanda Holeščáková
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Dušan Holík
+421911889883
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
František Hontvári
+421917549477
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Jozef Hrčka
+421948285868
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Rudolf Hromádka
+421903650263; +421265411713
E-mail ...
Webová stránka www.rhconsulting.sk
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Martin Hromják
+421908998379; +421556446430
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Peter Hurta
+421904361881
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností
Silvia Ihnátová
+421905980227
E-mail ...
Odbor 37 00 00 Stavebníctvo
Odvetvie 37 01 00 Pozemné stavby, 37 09 01 Odhad hodnoty nehnuteľností, 37 10 02 Odhad hodnoty stavebných prác
Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy